FAGKODNING ASK

Ved anmeldelse af en erhvervssygdom på www.erhverssygdomme.dk anvendes andre fagkoder end de velkendte ligesom branche kodningen er begrænset til

Fag kodningen fremgår af tabellen herunder. Der kan søges med ctrl F, som på andre websider.

Der tillades at skrive en fagbetegnelse i fritekst under de forskellinge brancheområder, hvis man ikke kan finde den i rullemenuen, eller den dukker op når man skriver de første bogstaver i fagbetegnelsen

A Sundhed, pleje- og omsorg
A00 <fritekst>
A01 Plejearbejde på institutioner
A02 Dagpleje
A03 Hjemmepleje
A04 Sygeplejearbejde
A05 Læger
A06 Jordemoder og ledende sygeplejerske
A07 Tandklinikassistent og tandplejerarbejde
A08 Fysiorterapeut og ergoterapeut
A09 Laborantarbejde, assistentarbejde, i laboratorier, laboratorieteknikerarbejde
B Undervisning, forskning og pædagogisk arbejde
B00 <fritekst>
B01 Undervisning – børn og unge
B02 Undervisning – handicappede
B03 Undervisning (og omsorg) – børn under skolepligtig alder
B04 Undervisning – gymnasier og erhvervsskoler
B05 Undervisning – universiteter og højere læreanstalter
B06 Forskning – teknikerarbejde; fysik, kemi, mekanik mm.
B07 Forskning – teknikerarbejde og analyse inden for biokemi, farmakologi og Zoologi
B08 Laborantarbejde, assistentarbejde, i laboratorier, laboratorieteknikerarbejde
C Restauration, køkken og rengøring
C00 <fritekst>
C01 Vaskeri- og renseriarbejde
C02 Tilsyns-, vicevært-, og pedelarbejde
C03 Renovationsarbejde
C04 Rengøring og køkkenmedhjælp
C05 Tilberedning af måltider
D Administration og kontor
D00 <fritekst>
D01 Sekretærarbejde
D02 Topledelse
D03 Mellemledelse
D04 It-udvikling
D05 It-teknik
D06 Konsulentarbejde/rådgivning
D07 Socialrådgivning og -vejledning
D08 Finansiel rådgivning
D09 Administrativt arbejde
D10 Receptionist
D11 Almindeligt kontorarbejde
E Håndværk, byggeri og anlæg
E00 <fritekst>
E01 Tømrer/snedker
E02 VVS
E03 Elektrikerarbejde
E04 Gulvlægning, vedligehold af gulve o.l.
E05 Maler- og tapetsererarbejde
E06 Sprøjtelakeringsarbejde
E07 Svejserarbejde
E08 Tyndpladearbejde
E09 Stålkonstruktionsarbejde
E10 Grovsmedearbejde
E11 Værktøjsmagerarbejde
E12 Anlægs- og asfaltarbejde, medhjælp ved brolæggerarbejde, kabelarbejde, montage af luftledninger
E13 Teknikerarbejde – konstruktion, planlægning og udførelse af bygningsværk
E14 Teknikerarbejde – konstruktion, planlægning og udførelse af elektroniske anlæg
E15 Kvalitetskontrol- og sikkerhedsarbejde – byggeri og anlæg
E16 Brolæggerarbejde
E17 Murer
E18 Murerarbejdsmand
E19 Beton-, cement- og terazzoarbejde
E20 Bygningsarbejde
E21 Tagdækningsarbejde
E22 Støberiarbejde
E23 Entreprenørmaskinførerarbejde
E24 Bygnings-, isolerings- og tagdækningsarbejde, medhjælp ved murerarbejde, beton-, jernbeton- og montage
E25 Jord- og betonarbejde
F Mekaniker-, montør- og operatørarbejde
F00 <fritekst>
F01 Maskinelt præcisionsarbejde i metal og indstilling af metalforarbejdningsmaskiner
F02 Mekaniker- og montørarbejde, andre motorer og mekaniske maskiner
F03 Automekaniker- og automontørarbejde
F04 Betjening af metalforarbejdningsmaskiner
F05 Betjening af maskiner i mineralindustri
F06 Betjening af maskiner i plastindustriproduktion
F07 Betjening af maskiner inden for træindustri
F08 Montering af elektrisk udstyr
G Transport, lager og renovation
G00 <fritekst>
G01 Last- og tankvognsfører
G02 Lokomotiv- og elektroførerarbejde
G03 Hyre- og varevognschaufører
G04 Bus- og sporvognsstyrere
G05 Truckførerarbejde
G06 Bude, dragere
G07 Transport- og lagerarbejde hvor der ikke anvendes maskiner eller køretøjer
H Handel, service og detail
H00 <fritekst>
H01 Ekspedient
H02 Postudbringning og postsortering
H03 Salgsarbejde (ikke ekspedient)
H04 Dekoratør- og designarbejde
H05 Lagerforvaltning – og administration
H06 Serveringsarbejde
H07 Personpleje
H09 Servicearbejde i øvrigt
H10 Gartnerarbejde
H11 Dørvogtere og andet vagtarbejde (portner)
H12 Frisør
H13 Butiksslagter
I Militært arbejde
I00 <fritekst>
I01 Militært arbejde
J Politi- og redningsarbejde
J00 <fritekst>
J01 Brandbekæmpelse
J02 Politiarbejde
J03 Overvågningsarbejde i fængsler
J04 Overvågnings- og redningsarbejde i øvrigt
K Fødevare- og anden industri
K00 <fritekst>
K01 Manuelt industri- og pakkearbejde
K02 Betjening af slagteri- og fiskeriindustri
K03 Kvalitetskontrol- og sikkerhedsarbejde fødevarer
K04 Manuelt slagterarbejde og behandling af fisk
K05 Bager- konfekture- og chokoladearbejde
K06 Betjening af bageri- og sukkervareproduktionsmaskiner
L Landbrug, fiskeri, skov og dyr
L00 <fritekst>
L01 Dyrepasser (arbejde med dyr i øvrigt)
L02 Landbrugsarbejde
L03 Fiskeri
L04 Landbrugs- gartnerimedhjælperarbejde, frugtplukkerarbejde
M Sport og fritid
M00 <fritekst>
M01 Idrætsudøvere, trænere mm.

KONTAKT


Harald Meyer, DASAM Forperson  harald.william.meyer@regionh.dk

Pernille Melander, Sekretær og Webmaster  pernille.melander@rsyd.dk

Tilgang til lukkede DASAM/Armoni sider: Sorosh Taba  sortab@rm.dk

Yderligere kontaktinformation:  Kontakt DASAM