DASAM bestyrelsesmøder

24. januar, Bispebjerg
13. marts, Videomøde

15.11.2011
05.09.2011
01.06.2011
08.04.2011
10.02.2011